Familien funtzioak ingurumen batzordean

  • Familiak ordezkatu.
  • EA21 proiektuarekiko koherentzia ziurtatu etxeko jardunbideetan.
  • Jardueretan lagundu.
  • Beraien batzar eta taldeetan (IGE) proiektuaren zabalkundeaz arduratu.
  • Proiektuaren zabalkundean lagundu.