Ingurumen batzordean

  • Hezkuntza Komunitatearen eragile guztien irudikapena da.
  • Ikastetxeko ingurumen arazoei aurre egiteko eratzen den batzordea.
  • Eskolako Agenda 21aren plangintzaz, aurrera eramatez eta ebaluaketaz arduratzen da.
  • Eragile guztien partaidetza eta erabaki-hartzea sustatzen du.