MATRIKULAZIO EPEA / PERÍODO DE MATRICULACIÓN

2022-2023 IKASTURTEA / CURSO 2022 – 2023

Urtarrilaren 17tik 28ra / Del 17 al 28 de enero

Matrikula eskolan edo On-line egin daiteke.

La matrícula se puede hacer On- line o en la escuela

https://www.euskadi.eus/onarpena-haur-lehen-eta-derrigorrezko-bigarren-hezkuntza/web01-a2hikast/eu/

Matrikula egiteko ekarri behar duzuen dokumentazioa:

Documentación que se debe aportar:

•  Matrikula eskaera. / Solicitud de matrícula.

Eskaera egiten duen gurasoen NA-a. / DNI del /a padre/ madre/ tutor/a solicitante.

Familia-liburuaren fotokopia bai ikaslearena, baita gurasoena / Fotocopia del libro de familia del/a alumno/a y padre/ madre/ tutor/a

Familia Errolda-agiria (etxean bizi diren guztiak agertzea). / Empadronamiento familiar de todos los miembros convivientes.

Beste batzuk; Errenta aitorpena, laneko helbidea,…

Otros; Declaración de la renta, dirección del trabajo,…

Paperak entregatzeko 9:00etatik 16:30etara zuzendaritzan

La documentación se podrá entregar de 9:00 a 16:30 en dirección.

Zalantzaren bat izanez gero, deitu eskolara.

Podéis llamar a la escuela para resolver cualquier duda.

944531020

Klikatu hemen / Haz clic aquí