Jolas eta jostailu ez-sexistak

Jolasa ikasteko egoera naturala da, jolas desberdinek zenbait gaitasunen garapena errazten dute, eta jostailuak jolasa aberasteko baliabideak dira. Jostailuek izugarrizko garrantzia dute haurren hezkuntza prozesuan. Jostailua ez da soilik ondo pasatzeko eta entretenitzeko. Jolasa dela medio, umearen garapen osoa eta euren garapen pertsonala hobetzeko gaitasun positiboak bereganatuko dituzte: gaitasunen, irudimen eta fantasiaren sustapena, ulermen teknikoa, inguruarekin harremana, norberaren balorazioa, pertsonalitatearen indartze edo sendotasuna, auto-ezagutza…

jolas ez sexisten gida

Haurtzaroan, jolasa da ezagutzarako, ikasketarako eta adierazpenerako bide nagusia. Jolasekin, umeek hurbileneko esperientziak islatzen dituzte eta, izango duten nortasuna eratzen duten egoera desberdinen aurreko portaera, jarrera eta gaitasunak ikasten dituzte. Horien bitartez jostailuek indartzen dituzten gaitasun eta baloreak bereganatzen dituzte.

Jolasaren bidez haurrak bizi diren jendartearen arauak eta portaerak ikasten dituzte. Jostailuak berez, ez dira onak edo txarrak, hauen egokitasuna ematen diogun erabileraren araberakoa izango da. Jolasten eta jostailu desberdinak erabiltzen berezko generoari dagozkion ezaugarriak ezagutuko dituzte neskek zein mutilek. Ondorioz generoaren araberako erabilerak, estereotipo sexistak barneratu, birproduzitu eta iraunaraztearen funtzioa.

Hau dela eta, heziketarako tresna garrantzitsua den momentutik, ezinbestekoa da eskaintzen, onartzen edo indartzen ari garen ereduen analisi kritiko bat egitea.

Jolas eta jostailu ez-sexisten gida

Eskolako agenda 21

Sare Sozialak eta adingabeak

Sare Sozialak eta adingabeak >>

Zer egin dezakete familiek?

ZER DA ESKOLAKO AGENDA 21?

  • Gure herriek eta gure ikastetxeek jasangarritasunaren aldeko heziketa bultzatzea erabaki dute eta horretarako ESKOLA AGENDA 21 proiektua aurrera eramatea erabaki dute herrian eta ikastetxean.
  • Beraz Eskolako Agenda 21, guztion konpromisoa da, eta ikastetxearen eta haren ingurunearen ingurumen- eta gizarte-hobekuntzaren aldeko ekintza-plana da.

ZEINTZUK DIRA ESKOLA AGENDA 21AREN HELBURUAK?

  • Berrikuntza eta hezkuntza-kalitatea lortzen saiatu, gure ikasleengan arazoak konpontzeko gaitasunak garatu eta ikasleak herritar partehartzaileak izaten ohitu.
  • Eskolan eta herrian dauden gizarte eta ingurumen arazoak gure ikasleek ezagutu ditzatela eta hobekuntzarako proposamenak eta alternatibak adostu eta martxan jarri.
  • Ikastetxea ingurumen-eta gizartearen aldeko praktika baten eredua bilakatu.

Zer dago familiaren ardurapean?

“Familiaren eragina eskolarena baino dezentez handiagoa da ikasleen lorpenetan; egia esan, familiak eskolaren eragin bikoitza du”.

  • (James Coleman,Chicagoko Unibertsitateko soziologoa, hezkuntzaren ikerlari handia)

  • Arau, jarrera eta baloreetan hezitzea, emozio eta portaeraren izaerako alderdietan hezitzea familiaren ardurapean dago.
  • Noski, baloreetan hezitzea ez da bakarrik familiaren ardura; ikastetxeak ere badu lana horretan.

  • Ikaslea eskolako lanetan inplikatzeko behar diren bi faktore nagusiren garapenean garrantzi handia du familiak: ikasteko gogoa eta ikasteko gaitasuna duela uste izatea.